svar: Av avtalet AB/HÖK framgår följande: Oavsett om du fullgjort den fastställda arbetstiden eller inte, ska arbetstid som överstiger åtta timmar per dag eller i schema upptagen längre ordinarie arbetstid, utgöra arbete på övertid. Således gäller reglerna för övertid. Din lokala sektion kan hjälpa dig reda ut frågan.