svar: Det är arbetsgivaren som lägger ut arbetstiden, men vissa av våra kollektivavtal reglerar att arbetsgivaren bör komma överens med den fackliga organisationen om förläggning av den ordinarie arbetstiden.
Enligt Arbetstidslagen ska arbetstagarna ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar (dygnsvila). Avvikelser från dygnsviloregeln kan dock göras genom centrala kollektivavtal. Eftersom det inte framgår vilket avtal du omfattas av råder jag dig att ta kontakt med din sektion för att reda ut detta.