svar: Om häcken är placerad så att den håller sig inom er tomtgräns har grannarna inte så mycket att säga till om vare sig det gäller höjd eller bredd. Växer den däremot in över gränsen har de rätt att klippa eller såga bort delar som växer över. För att hålla gransämjan på topp bör de dock inte göra något alls innan de konsulterat sin granne. Jag skulle i alla fall bli ganska sur om någon började såga eller klippa sönder mitt insynsskydd.