SVAR: Börja med att gräva bort allt störande flerårigt ogräs, som kvickrot, kirskål och till och med nässlor. Sedan måste du kontrollera jorden. Är den sandig eller lerig? Håller den vatten eller är den alltid torr? Det kan ta några år innan du fått ett bra resultat.
Om jorden är sandig behövs tillskott på mullämnen som torv på säck eller, ännu bättre, stallgödsel med rikligt inslag med torv.
Är jorden mycket lerig, däremot, behövs inslag av exempelvis grusmaterial på 0-8 millimeter eller egen kompost. Det viktiga är att man gräver om sin lerjord ordentligt på hösten och blandar ner det nya materialet. En bra näringsbalans och ett ph-värde runt 7 är också viktigt. Använder du dig sedan årligen av naturgödselmedel från ko, häst eller höns får du på sikt en levande jord, då står odlingarna emot skadeangrepp bättre.