svar: Både mullvadar och vattensorkar underminerar med blixtens hastighet mjuk och mullrik mark genom att gräva gångar och skapa högar. Du kan ta till speciella mullvadsfällor, men för lyckat resultat är det viktigt att följa instruktionerna ordentligt. Det brukar finnas en ”trafik­plats” vid stora högar, där upp till fem gångar strålar samman. Leta alltså upp en stor hög och gräv bort jord för att frilägga gångarna. Vidga dem sedan något och placera ut fällorna. Använd gärna handskar för att inte lämna doftspår och slippa egna köttsår.
Det går att sätta ut fällor så länge marken inte är frusen. Ett alternativ är annars små sändare med avskräckande ultraljud på hög frekvens, som är mycket störande för både sork, möss och mullvad.
Det finns dock risk för att andra djur som hund och katt kan påverkas. Men oavsett metod, räkna med att gnagarna kommer tillbaka.
Finns en marodör finns det fler och övergivna mullvadsgångar tas gärna över av andra. Du hittar fällor och ljudsändare i järn- eller trädgårdsbutiker. Ett bra tips är Granngården – de brukar vara välsorterade.