svar: Jag förmodar att din uppsägning trätt i kraft, det vill säga att uppsägningstiden har gått ut. Då har du ingen laglig rätt att få tillbaka ditt gamla jobb. Men ta kontakt med din gamla arbetsgivare, berätta vad som hänt och att du vill komma tillbaka. Du kan avbryta provanställningen på det nya jobbet utan motivering om du och arbetsgivaren inte kommit överens om andra villkor för provanställningens upphörande. Vänd dig också till dina fackliga företrädare i sektionen och be dem hjälpa dig.