svar: För att det ska fungera med individuella löner där arbetstagarens prestation bedöms, krävs lönesamtal och bland arbetstagarna kända kriterier för lönesättningen. I de flesta centrala kollektivavtal står att lönesamtal ska genomföras. I avtalet för kommunanställda står: ”Om lönerna ska vara individuellt differentierade med hänsyn till åstadkomna arbetsresultat gäller att individuella samtal förs med arbetstagare om uppställda mål, resultat och med koppling till lön”. Det ska alltså genomföras lönesamtal och i det ska framgå varför du får den lön du får.