svar: Som vi tidigare svarat i Fråga KA är inte vikariat och plus­jobb möjligt att kombinera. Här bör kontakt tas med det lokala facket så att inte plusjobbsanställningen går förlorad!