svar: Om du blir arbetslös efter ett offentligt skyddat arbete (OSA) har du rätt till ersättning från kassan under förutsättning att du uppfyller arbetsvillkoret och i övrigt är oförhindrad att åta dig arbete. Samma regler gäller för dig som för andra arbetslösa.