svar: Jag frågar mig osökt varför pensionären har valt att ha det så här. Vill hon ha mer sällskap? Hur mår hon, är hon exempelvis senildement? Jag frågar mig också vad er före detta kollega har för motiv. Handlar det om svartjobb eller har hon en egen firma?Självklart har pensionären rätt att själv välja hur hon vill ha det, om hon vill betala för sådant hon ändå har rätt till. Men det kan ligga en hund begraven bakom före detta kollegans motiv. Jag tror att ni kan behöva hjälp med att ta tag
i det här. Koppla in chefen och berätta hur det ligger till.