svar: Arbetsgivaren bestämmer vem som ska anställas. Men om det finns arbetstagare med företrädesrätt till återanställning måste arbetsgivaren enligt avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting erbjuda en av dessa vikariat som är längre än 14 dagar. Kortare vikariat kan alltså erbjudas vilken arbetstagare som helst.
När det gäller utlovade dagar är frågan inte så enkel. Har du blivit lovad ett arbetspass en viss dag och arbetsgivaren sedan säger att du inte ska komma, kan det vara svårt att bevisa att du fått löfte om just det passet. Har du däremot fått ett papper där det framgår när du ska arbeta får arbetsgivaren problem om han/hon inte vill att du ska arbeta just då.