alltid hel
du är bu
och så fel
Aldrig grå
alltid ljus
du är tå
på hårt grus.
Aldrig skam
alltid tro
inget lamm
är du din ko.
Aldrig ner
alltid fri
hjärtat ler
sin melodi.
Aldrig mer
å’alltid dit
till de som
ger lön för slit.