Vi strävar efter högt i tak och månar om våra medarbetares yttrandefrihet. Vi välkomnar en översyn av lagen men måste samtidigt slå vakt om vårdsekretessen. Inom privata företag måste man också ta hänsyn till affärsmässig sekretess i samband med att anbud lämnas in, det är den enda skillnaden.

I alla andra lägen gäller självklart grundlagsskyddad yttrandefrihet precis som i samhället i övrigt. Är det ett sunt företag finns det ingen motsättning, tvärtom är öpp­enhet en förutsättning för en positiv utveckling och de anställdas välbefinnande. Enklaste lösningen är att kommuner och landsting skriver in kravet på likvärdigt yttrandefrihets- och meddelarskydd för de anställda i de så kallade skall-kraven i upphandlingsunderlagen. Då får vi en tydlighet i vad som gäller och entreprenörer som är oseriösa i detta avseende rensas bort.
Vi välkomnar medarbetarnas synpunkter och idéer.

Jag kan lova att vi hela tiden lägger örat mot marken, lyssnar och utvecklar våra verksamheter, tack vare kunniga och intresserade medarbetare, patienter och kunder.

Stellan Ungerholm, affärsområdeschef, Carema Sjukvård.