Julen närmar sig med en ekonomisk stress för en stor men bortglömd grupp i det nya Sverige. De makalösa – de ensamstående föräldrarna.
Så här års plockar många föräldrar fram förra årets vinterkläder och konstaterar att de inte längre passar. För många ensamma mammor handlar det om ifall pengarna ska räcka till nya eller inte. Men kanske ännu värre är bristen på timmar och dagar. Stressen som känns i kroppen när barnen ska lämnas och hämtas på dagis, vid ruschen i affären och innan middagen är på bordet.

I Sverige finns det ungefär 300 000 ensamstående med barn under 19 år, 240 000 av dem är kvinnor. Var femte ensamstående kvinna med barn har en låg ekonomisk standard. Andelen har nästan fördubblats under de senaste tio åren, enligt regeringens egen statistik. Medan den disponibla inkomsten för genomsnittssvensken ökat med 18 procent sedan 1991, har de ensamstående kvinnorna bara fått se sina inkomster öka med 7,4 procent.

Jobba ännu mera, säger Anders Borg. Vilken lågavlönad ensam mamma har råd att köpa hushållsnära tjänster? Hur ska en makalös förälder kunna utnyttja vårdnadsbidraget som kd pressat igenom?
För att delvis komma tillrätta med orättvisan föreslår vi en höjning av bostadsbidraget till de 170 000 barnfamiljer som har de lägsta inkomsterna. Vi presenterar också ett barntidsförslag som ger mammorna och papporna rätt till en skattepliktig ersättning för att jobba deltid när barnen är små.
Framför allt säger vi nej till Reinfeldts klappjakt på de ensamstående, deltids­arbetslösa och sjuka. Det finns mänskligare alternativ.

Peter Eriksson, språkrör, miljöpartiet