är inte nådig att skåda.
Utsatthetens hårda slag
är inte nådig att känna.
Men sanningens ömma
viskning lovar hopp.
Sanningen lovar tro
när det är som mörkast.
Det sanna goda ljuset
finns nära att brinna.
Med starkare låga än
någonsin .Som kommer
att lysa i trygghet
å’harmoni för alla utsatta.