för framfarten som
möjliggör det obarmhärtiga.
Det är stopp nu
för tysnadens smärta
som kränkte hårt.
NU kommer tiden med trygga
krafter som lägger
rättigheten på solens värme.
För nu är det stopp
för framfartens slaverk.
Nu är det stopp för
förödmjukandets tradgedi.
Nu kommer sorgens tyngd
att lätta steg för steg.
För nu är det stopp
alldeles på riktigt.
En ängel har visat rätt väg
ett varmt ljus har visat sin låga.
Sanningens fäste är som
regnbågens mirakel.
Och tron vill nu tro. TRO
att nu är det stopp.