Lönekraven följer LO:s samordning. Förbundet vill ha ett lägsta löneutrymme att fördela på lägst 823 kronor per månad och heltidsanställd, men det ska vara minst 3,9 procent räknat på avtalets genomsnittsförtjänst.

Dessutom krävs en jämställdhetspott på minst 205 kronor per heltidsanställd och månad i proportion till andelen kvinnor inom avtalsområdet som har en lägre lön än 20 000 kronor/månad.
Kommunal vill även att det införs en lägsta lön samt en befattningslön för de yrkesgrupper som har individuell lönesättning.
Höjda ersättningar och tillägg ingår också i kravlistan.

Kortare arbetstid vill Kommunal ha genom att dygnsvilan ökar från nio till minst 11 timmar, rasten ska vara minst 45 minuter och högst 60 minuter, all tid som arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande ska anses som arbetstid, kortare ramtid, högst ett obetalt uppehåll och höjd uppräkningsfaktor för obetalt underhåll.
Förbundet vill ha en förlängning av fridag så att den omfattar tiden från klockan 00:00 tlll 24:00 samt tolv timmar, arbete före fridag ska sluta senast klockan 20:00.
Kravet är att den maximala arbetstiden ska vara högst nio timmar per dygn, att den nuvarande arbetstidsförkortningen utökas från tre till fem dagar, att regeln om kollektiv arbetstid tas bort, att möjligheten att komma överens om 45–timmars arbetsvecka tas bort och att de pausregler som gäller för linjetrafik under 50 kilometer även gäller för längre linjesträckning.

Bland övriga krav finns rätt till heltid, avskaffande av behovsanställning och rätt till fast tjänst efter ett års tillfällig anställning.
Kommunal kräver även att anställningstryggheten och anställningsvillkoren ska garanteras enligt lagen om anställningsskydd då företag tar över verksamhet från annat företag vid exempelvis upphandling av trafik.

Förbundet vill att det i avtalet skrivs in en regel om arbetsmiljöutbildning för nyckelpersoner i företagen och att de anställda ska ha yttrande–, tryck– och meddelarfrihet.
Bo Sandholm hoppas att förhandlingarna om nya avtal kommer igång så snart som möjligt efter det att de kommunala arbetsgivarna fått kravlistan i mitten av februari och de privata arbetsgivarna i slutet av samma månad.