I projektet deltog 18 personer, 14 är nu tillbaka på jobbet. Alla hade varit sjukskrivna mer än 60 dagar, många med utmattningsdiagnoser.
I sex månader har de fått stöd och råd av friskvårdskonsulenter, motionsledare, sjukgymnast, dietister, beteendevetare, danspedagog och präst. Fokus har man haft på hälsosyn, livsstil, motivation, fysisk aktivitet, kostfrågor stress och avslappning.
– Vi har inte bara haft fokus på problem, utan lyft upp det som fungerar och stärkt de bitarna. Gruppen har betytt mycket, de har haft stöd i varandra, säger Charlotte Bennetoft, Friskvården i Värmland.

I starten upplevde fem procent att de mådde bra, i slutet 55 procent. De flesta är tillbaka på sina gamla jobb, i något fall med anpassade arbetstider.
– Det är viktigt att arbetsgivaren följer upp, det är närmaste chefens ansvar.
Charlotte Bennetoft hoppas att få följa upp med återkommande hälsoprofilsbedömningar. Förhoppningen är att deltagarna nu stå bättre rustade i en stressig vardag.
– Syftet har varit att ge olika verktyg att ta fram när de är på väg ner i diket igen, säger Charlotte Bennetoft.

Av de 13 som börjat arbeta har två bytt jobb inom kommunen. Av de andra fyra är en tjänstledig för studier och att starta eget, en arbetstränar och tre fortsätter rehabiliteringen.
Deltagare i projektet är Friskvården i Värmland, Säffle kommun, Säfflehälsan, Försäkringskassan och lokala föreningar. Kommunen och Europeiska socialfonden har finansierat.