Tidigare har Brandmännens Riksförbund endast anslutit så kallade deltidsbrandmän, dvs inte de vars huvudsysselsättning är att vara brandmän. Numer har dock BRF cirka 1 000 heltidsbrandmän anslutna i både små och stora städer. Kommunal har dock fortfarande kvar mer än 3 000 medlemmar som är brandmän och kallar sig det största facket inom räddningstjänsten.

För att få rätten att sluta kollektivavtal för samtliga brandmän, det vill säga också heltidsbrandmännen, varslar nu alltså BRF om blockad. Det innebär att man i ett första skede, från och med den 28 december, vägrar att släcka en eventuell brand på Sveriges Kommuner och Landstings huvudkontor i centrala Stockholm.
Man tänker inte heller ta tillbaka slangar efter att man släckt en eventuell brand i 33 namngivna kommuner, däribland Stockholm, Malmö, Örebro och Norrköping. Från den 28 december vägrar man också släcka bränder på Dramaten i Stockholm, Stadsteatern i Malmö, stadshusen i Mariestad och Skövde och rådhusen i Norrköping och Luleå.

BRF har efterfrågat sympatiåtgärder från Kommunal, men svaret är ett tydligt nej.
– Brandpersonal organiserad inom Kommunal kommer aldrig att sympatisera med BRF:s metoder. BRF agerar fullständigt oansvarigt och därför tar Kommunal avstånd från BRF:s varsel, säger Owe Halvors, ordförande i Kommunals branschråd för räddningstjänsten. Brandpersonal ska rädda liv och egendom. BRF sviker räddningstjänstens grundläggande uppdrag och riskerar därför att svårt skada räddningstjänstens förtroende hos allmänheten. Riktiga brandmän släcker hus som brinner.
– Vi känner ingen skuld i det här, säger Brandmännens Riksförbunds förste vice ordförande Anders Cederberg. Det är snarare förtroendet för SKL som kommer att skadas, eftersom det finns kommuner som vill teckna kollektivavtal med oss, men inte får för SKL.

– Vi har redan gällande kollektivavtal för brandmännen i heltidskårerna genom det kollektivavtal vi tecknat med Kommunal. Det skulle bli ohållbart för våra medlemmar om varje enskild yrkesgrupp hade separata avtal, säger Helene Fritzon, vice ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation i ett uttalande.