Förslaget berör drygt 50 anställda i Göteborgs olika församlingar. Hälften av dem har städarbetet kombinerat med annat arbete – precis den modell som arbetsmiljöforskare förordar.
Men kyrkonämnden ser det här som ett sätt att spara pengar, det blir 3 miljoner kr billigare per år, sägs i den utredning som gjorts.

Frågan skulle avgöras på kyrkofullmäktiges möte den 10 december. Men fullmäktige återremitterade frågan till nämnden. Tidigast i mars kan det nu bli beslut i frågan.
Alla 39 församlingar/enheter är inte positiva till entreprenad. Av de tolv som är negativa eller tveksamma har fyra redan prövat att lägga ut städningen. De märkte att det blev mycket mer flexibelt att ha en egen anställd.
– Förslaget är dåligt underbyggt och oroar oss, säger Christer Blomgren, sektionsordförande för de kyrkoanställda kommunalarna i Göteborg. Det handlar om anställningstrygghet, semesterdagar och lönevillkor.

I den utredning som kyrkonämnden hänvisar till, finns det också andra skäl: det är enklare för förvaltningen att slippa ta personalansvar för städarna; ta in vikarier, utbilda, har lönesamtal och allt det andra.
Å andra sidan förlorar församlingarna städarna som resurser i arbetslaget, den kompetens som de bygger upp, deras bidrag till personalgruppen. En församling talar om sin städare som ”ansiktet utåt” i församlingen.

Men kyrkonämnden fick bakläxa:
– Vi ska ta fram ytterligare underlag, framför allt handlade det om konsekvenserna för personalen, säger Staffan Holmgren, förvaltningschef på Göteborgs kyrkliga samfällighet. Förhoppningsvis kan vi fatta beslut på fullmäktige i mars. Ett alternativ är att ha en samordnad städfunktion i egen regi.