Om några veckor presenteras utredningen kring en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Rapport erfar att det finns två aktuella alternativ för hur den skulle kunna se ut.

Det ena förslaget handlar om att utbetalningarna till icke-medlemmar sköts av alfa-kassan, som redan idag sköter a-kassan för dem som inte är med i facket.
Enligt det andra förslaget är det de fackliga kassorna som ska sköta utbetalningarna.

LO vill inte ha en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Och är inte särskilt förtjust i något av förslagen. Men LO:s chefekonom Dan Andersson säger ändå inte direkt nej till att låta fackens kassor sköta utbetalningarna om det blir ett obligatorium.

– Blir det så får vi försöka hantera utbetalningarna eftersom vi är ännu mindre förtjusta i det andra alternativet.  Men då måste vi veta om kassorna kan klara av det och att de får ersättning för det merarbete det ger. Annars blir konsekvenserna orimliga.
Dan Andersson befarar också att ett obligatoirum skulle påverka medlemsantalet i LO-förbunden negativt.

– Jag skulle gissa att det påverkar negativt. De flesta skulle nog uppfatta avgiften som en ny skatt som har att göra med facket. Vill de att fler ska vara med i försäkringen borde de sänka priset på den, man ska inte tvinga in folk i en försäkring.

Rapport berättar också att det sannolikt blir skatteverket som ska driva in den obligatoriska a-kasseavgiften för dem som inte är med i någon kassa. I dag är det runt en miljon arbetande människor som inte tillhör någon a-kassa.

Avgiften för de icke fackanslutna föreslås bli lika dyr som till den dyraste a-kassan, enligt Rapport. Sannolikt för att undvika att löntagare lämnar sina ursprungliga kassor om en allmän sådan blir billigare.
Löntagare som tjänar under 110 000 kronor om året ska enligt förslaget undantas från den obligatoriska a-kassan.