Bilbo Göransson
Bilbo Göransson 

Bilbo Göransson är medlem i Rättvisepartiet. Han var aktiv i arbetet med 18–septemberdemonstrationen mot regeringen.
Kommunal ville inte delta i manifestationen därför att den genomfördes av olika grupper på vänsterkanten som förbundet inte vill samarbeta med.

Styrelsen för Kommunal Västra Stockholm beslöt därför efter omröstning att inte ansluta sig till 18–septemberalliansen och att inte bidra med pengar. Däremot godkände styrelsen att det var tillåtet att mobilisera inom sektionens verksamhetsområde.
– Jag gjorde ett utskick till 500 unga kommunalare med facklig information. Då passade jag på att skicka med en affisch om demonstrationen, säger Bilbo Göransson som inte tycker att han har gjort något fel.

En av medlemmarna i hans sektion, Anton Bergsmark, som också är ordförande i SSU Stockholms södra krets, är av annan mening.
Han begär att Kommunal utesluter Bilbo Göransson.
– Jag vill inte kommentera detta. Min begäran utreds nu av förbundet. Men jag tycker att det är oroväckande om vår egen tidning ger uppmärksamhet åt personer som tillhör den här gruppen, säger han.

Kommunal Stockholms avdelningsordförande Elisabeth Hammarstedt håller med om att Bilbo Göransson har brutit mot sektionsstyrelsens beslut. Men hon vill inte ta ställning till om det är så allvarigt att det motiverar en uteslutning.
– Bilbo Göransson har använt sektionens kuvert och porto för att skicka ut en affisch om demonstrationen. Affischen har han låtit sektionen trycka upp. Det kan vi ju inte acceptera. Hur skulle vi ha reagerat om det istället var en Sverigedemokrat som hade stoppat med partimaterial i sektionens utskick?

Begäran om uteslutning utreds nu av ombudsman Christer Thilén. Han har tagit in yttrande från Anton Bergsmark och avdelningen. Bilbo Göransson har fått ett par veckor på sig att också svara.
– Det är ju så här det måste gå till när det kommer en begäran om uteslutning. Jag tror inte att det här är så allvarligt att det leder till uteslutning. Men det får förbundsstyrelsen senare avgöra, säger Christer Thilén.

Bilbo Göransson är dock orolig att han ska uteslutas.
– Jag är 22 år och arbetar som barnskötare. Enligt mina planer ska jag vara kvar i yrket i 44 år till och då också arbeta fackligt. Jag har mycket att bidra med och lära. Därför vore det hemskt om jag inte längre är välkommen att vara med i Kommunal.
Han menar begäran om uteslutning är en politisk attack mot grupper som SSU inte gillar.
– Jag tycker att all energi ska användas till att protestera mot regeringen och dess politik, inte mot att bekämpa dem som protesterar, säger han.