Man får gå tillbaka till i maj 2002, före valet, för att hitta en sådan låg siffra: 17,6 procent.
På samma nivå låg stödet då för moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna under regeringen Bildts sista år.

Sedan förra mätningen, maj 2007, har stödet till socialdemokraterna ytterligare förstärkts.
Partiets 69,1 procent idag är nästan rekord för de 13 år som Statistiska centralbyrån mätt för Kommunalarbetaren. Strax före det att regeringen Bildt röstades bort stödde 72,4 procent socialdemokraterna.
Men sedan när partiet regerat ett tag så sjönk stödet kraftigt. Åtstramningspolitiken under Göran Persson på 90-talet pressade ner siffrorna till som lägst 48,6 procent. I maj inför senaste valet var s-stödet 59,9 procent.

Drygt ett år med regeringen Reinfeldt har alltså lett till att stödet till socialdemokraterna har ökat med 10 procent enheter.
Men ett par tre procentenheter av dem ser ut att ha kommit från vänsterpartiet. Varken vänsterpartiet eller miljöpartiet har kunnat se något ökat stöd efter att Reinfeldt tog över som statsminister. Vänsterpartiets 7,1 procent ligger mycket långt under de 23,5 procent partiet hade för sju år sedan.
Då var stödet till socialdemokraterna dubbelt så stort som till vänsterpartiet. Nu är s-stödet tio gånger större jämfört med v-stödet.

Kommunalarnas
partisympatie
r

     nov 07

senaste halvåret

Centerpartiet

3,1%

0%

Folkpartiet

3,1%

-0,8%

Moderaterna

9,4%

0%

Kristdemokraterna

2,0%

-1,4%

Miljöpartiet

4,0%

+1,1%

Socialdemokraterna

69,1%

+2,5%

Vänsterpartiet

7,1%

+0,1%

Övriga

2,3%

-1,4%

 

 

 

(77% av urvalets 457 yrkesverksamma kommunalare svarade.)