Moderaterna i Danderyd kan tänka sig att den kommunala barnomsorgen ska kunna göra mer än att ge barn pedagogisk tillsyn om dagarna.

Boris von Uexküll
Boris von Uexküll, (m)-politiker i Danderyd. 

– Vi är inte främmande för att utveckla verksamheten och ge föräldrarna en utökad service. Hur den skulle kunna se ut har vi inte i detalj kommit fram till. Men det kan till exempel vara att personalen inte bara tar emot barnen på förskolan utan även hämtar och lämnar dem i hemmet. Det kan också röra sig om annan service som det finns efterfrågan på, säger Boris von Uexküll (m) ordförande i produktionsstyrelsen.
– Givetvis är detta tjänster som föräldrarna får betala extra för, säger Uexküll.

För ett par dagar sedan informerades samtliga kommunens förskolechefer om ideerna. Enligt vad Kommunalarbetaren erfar föll de inte i god gjord.
– Att vi skulle åta oss något mer än det vi gör idag, att ge barnen en god och pedagogisk omsorg, är oss helt främmande, säger Eva Sandkvist-Lundin, chef för förskolan Sätraäng i Danderyd.
Eva Köpniwsky, chef för förskolan Borgen blev informerad om ideerna på ett möte med produktionsstyrelsen. Hon är också skeptisk till förslaget.
– Det hela är i och för sig lite löst tänkt ännu. Men jag kan inte se hur vi praktiskt skulle kunna få det att gå ihop. Vi är utbildade och anställda för att utföra pedagogisk omsorg. Inte något annat, säger Eva Köpniwsky.

Katarina Anderberg sitter i styrelsen
för Kommunal sektion 19 i Danderyd. Hon skrattar när KA drar förslaget om tilläggstjänster för barnomsorgen.
– Jag förstår att kommunen vill vara med och tjäna pengar på den stora efterfrågan som finns i Danderyd på hemservice. Här finns det ju folk som kan betala.
– Men politikerna borde ge sig ut i verkligheten. Komma ut på förskolorna och se hur jobbet går till. Hur skulle personalen hinna med det? Då får de i så fall anställa mer personal som vill städa och diska hemma hos folk.
Annelie Karlgren, ombudsman på Kommunal  säger att förslaget låter helt sjukt.
– Det här strider ju mot all utveckling inom barnomsorgen. Det skulle vara ett slöseri att använda personal som något slags pigor. Vi strävar efter att våra medlemmar ska utvecklas inom yrket, inte något annat.

Boris von Uexküll är noga med att påpeka att frågan om tilläggstjänster inom kommunens ramar måste ske med respekt för lagar och avtal.
Moderat ideologi är väl att kommun och landsting inte ska syssla med något annat är så kallad ”kärnverksamhet”. Ni vill gärna sälja ut allt annat. Strider inte det här mot er ideologi?
– Ja, frågan är berättigad och intressant, säger von Uexküll. Men vi inom produktionsstyrelsen är ansvariga för den kommunala verksamheten inom förskola, utbildning, vård, omsorg och kultur. Och vår uppgift är att utveckla den.