Inger Efraimsson
Inger Efraimsson, styrelseordförande Försäkringskassan.

Inger Efraimsson väljer att lämna sitt jobb vid årsskiftet eftersom hon inte kan ställa upp på den politik som regeringen vill att försäkringskassan ska driva.
– Budgetpropositionen som presenterades i oktober gjorde mig väldigt beklämd. Jag övervägde att avgå eftersom jag kände mig så bestört, men beslutade att fullfölja mitt åtagande som går ut vid årsskiftet.

De regeringsförslag Inger Efraimsson reagerar emot är den förändrade beräkningen av sjukersättningen som innebär sänkta ersättningar, ett avtalsförbud som gör det omöjligt med kollektivavtal som ger kompletterande sjukpenning och den nya sexmånadersregeln som säger att sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas mot hela arbetsmarknaden.
– Jag oroar mig jättemycket för den. När man är för sjuk för att gå tillbaka till sitt arbete ska man tvingas ge upp det och söka andra jobb i ett läge där man är så dålig att man inte kan gå tillbaka till det ursprungliga. Det försätter människor i förskräckliga situationer.

Inger Efraimsson tror att konsekvenserna av den förda politiken blir att allt fler hamnar utanför trygghetssystemen. Förändringarna i a-kassan tillsammans med de som rör sjukförsäkringen håller på att urholka den generella välfärden på ett allvarligt sätt, säger hon.
– Ytterst handlar det om att när man skalar bort fler och fler från det generella välfärdssystemet blir det socialbidrag som återstår. Och det är individprövat och hårt behovsprövat. Det är en kolossal skillnad och en stark skiljelinje i Sveriges välfärdssystem.

Då Inger Efraimsson tidigare arbetat fackligt inom TCO, som ordförande i SKTF, drar hon också fram att avtalsförbudet mot att teckna kollektivavtal som ger kompletterande sjukpenning strider mot ILO-konventionen. Samt att de sänkta nivåerna i a-kassa och sjukersättning på sikt leder till lägre löner.
Inger Efraimsson kontaktade regeringen i mitten av november för att hon ville träffas och berätta varför hon inte ville förlänga sitt förordnande efter årsskiftet. Men det var ingen som hörde av sig.
– Deras ointresse säger väl också något om hur viktiga de tycker att de här frågorna och de människor som påverkas av dem är.

I rollen som ordförande för försäkringskassan har Inger Efraimsson ansvaret för budgeten och verksamhetsplaneringen. Den dagliga verksamheten svarar dock en av regeringen utsedd generaldirektör, för närvarande Curt Malmborg.