Kommunals avtal för kommun- och landstingsanställda är på tre år. Första året betalas det ut engångsbelopp. Den första höjningen av lönenivåerna blir därmed från och med 2008.
Det centrala löneavtalet slöts redan i våras. Men långt in på hösten hade man i många kommuner inte kommit igång med förhandlingar, lönesamtal och annat som leder fram till vad du får i lön.

Maria Hansson
Maria Hansson, ombudsman Kommunal.
Foto: Johanna Svensson

Men Maria Hansson tror nu att på de flesta håll kommer de nya lönerna ut i tid. Hennes bedömning bygger på vad avtalsansvariga ombudsmän landet runt rapporterat om de lokala förhandlingarna.
– I stort sett alla kommer att få sina pengar med januarilönen, säger hon.

Enligt det centrala löneavtalet ska heltidslönerna i genomsnitt höjas med 1400 kronor per månad. Till det kommer pengar från jämställdhetspotterna. Totalt ger avtalet drygt 1700 kronor per heltidare i genomsnitt. Men för den enskilde kommunalaren finns ingen garanti. Det kan bli både mer eller mindre.
Finns det kommuner som ställer upp med mer pengar till lönehöjningar än vad de måste enligt avtalet?
– Det är nog tveksamt, bara på något ställe. Men det är mer eller mindre felräkningspengar. Någon krona här, någon krona där. Inga stora pengar, bedömer Maria Hansson.
Än så länge har hon ingen bild av hur potterna har fördelats mellan de olika yrkesgrupperna.

Nu avgörs hur stor löneökning du kommer att få från och med januari.
I maj kom Kommunal och de kommunala arbetsgivarnas organisation SKL överens om ett nytt 3-årigt löneavtal.
I år 2007 höjs inte månadslöner. Istället fick du i somras 1800 kronor i ett engångsbelopp, extra utöver den vanliga lönen. I december får du på samma sätt 3600 kronor extra.
Eftersom lönen inte höjdes i år kan man säga att höjningen nästa år blir dubbelt så stor. Och den nya lönen ska gälla från och med januari 2008. Om de lokala förhandlingarna inte är klara får du pengarna i efterhand.
Det centrala avtalet bestämmer endast hur mycket pengar som arbetsgivaren minst måste avsätta till att höja alla kommunalarnas löner.
I varje kommun och landsting skapas därefter en pott med pengar till kommunalarnas lönehöjningar.
I enlighet med centrala avtalet så lägger arbetsgivaren 1400 kronor i potten för varje kommunalare. Och ytterligare 400 kronor för varje kvinna som tjänar under 20 000 kronor i månaden.
Hur stor del av den totala potten som ska användas till höja din lön bestäms i lokala förhandlingar mellan facket och din kommunala arbetsgivare.
Alla siffror handlar om belopp för heltidare och avtalet gäller de som är anställda i kommuner och landsting.
Många privata avtal liknar detta avtal. Läs mer på www.kommunalarbetaren.se/avtal