Drygt 2,8 miljoner i löneökningar blev det till kommunalarna i Botkyrka. Berit Larsson som är ordförande i sektionen har just skrivit på avtalet. Senast den 17 januari ska alla chefer ha informerat sin personal om den nya lönen som gäller från 1 januari.

– Vi har ofta fått lite utöver det centrala avtalet, men så blev det inte den här gången. Kanske för att avtalet var ovanligt bra. Jag har aldrig varit med om löneökningar på den här nivån förut. Det är roligare att förhandla när medlemmar får mellan 1000 och 2000 kr än när det handlar om 400 kr.
Städarna var en grupp som det var dags att satsa på, förklarade Berit Larsson i KA i november.
– Det blev ganska bra, säger Berit Larsson, de allra flesta har fått mellan 1000 och 2000 kr, 8,9 procent har gruppen fått i påslag. Arbetsgivarna tittar på omvärlden, och städerskor tjänar överlag dåligt.

Det finns också de som inte får ut så mycket, kanske bara 500 kr.
– Vi diskuterar de fallen med arbetsgivarna, försöker få upp deras påslag. Vi bråkar, och i en del fall kan vi få upp lönen en del. Ibland handlar det om en tillfällig svacka, att man inte jobbat så bra det senaste året. Men det viktiga är att det alltid måste finnas en handlingsplan. Chefen ska tydligt tala om vad den anställde ska göra för att få upp sin lön nästa gång, vad chefen är missnöjd med.
Men i stort är Berit Larsson nöjd med förhandlingarna.
– Det är roligt att det handlade om så mycket pengar. Det är min sista löneförhandling, jag går i pension i början av 2009. Så det känns som en bra avslutning.
Avtalet löper till sista mars 2009.