De krav jag hade var relaterat till spridandet av HIV och AIDS runt om i världen. Transportarbetare bidrar till spridandet av  sjukdomar genom att utnyttja prostituerade efter bland annat lastbilstransportleder. ITF har bra upplysningskampanjer kring problemen.

Min insats från talarstolen handlade om användning av kondom. Det är lika viktigt att ha gummi på …. som att ha gummi på hjulen. Vi män måste ta vårt ansvar. Buropen haglade i salen. Det finns en machokultur i världen som vi män måste ta ansvar för att bryta inte minst i hos våra fackliga kamrater.
Ska vi förhindra spridningen av HIV och AIDS måste vi prata sex med andra och varandra inte bara vara privat och stänga in det i sängkammaren.

Mäns våld mot kvinnor är rubriken på ett projekt som Kommunal driver för de kvinnor som utsätts för våld i hemmet. Projektet i sig är lyckat och har rönt stor uppmärksamhet.
Det som gör mig förbannad är att vi män nedlåter oss till att misshandla kvinnor. Det krävs krafttag av oss för att för hindra detta. Vi måste hjälpas åt att förhindra att dessa våldsmän får fritt spelrum genom att prata om det, ändra attityder och visa att vi tar avstånd från allt våld i hemmet.
Det kan aldrig vara okey att slå en kvinna eller för den delen ett barn.

I dag ska jag på styrelsemöte i Aftonbladet. Kanske kommer tillsättandet av en ny chefredaktör upp på dagordningen. Vi har en rekryteringskommitté i styrelsen som jobbar med det. Aftonbladets chefredaktör har en av Sveriges viktigaste roller i mediabranschen. Att bestämma om innehållet i Sveriges största tidning innebär stor makt. Det ska bli mycket spännande att närvara på vårt möte.

Nu har jag inte tid att skriva längre. Jag ska till Riksbyggen.
Fast egentligen borde jag väl säga nåt om bostadspolitiken som förs. Det verkar som om staten och kommunerna har abdikerat i bostadsfrågorna till förmån för marknaden. Det byggs inga hyresrätter längre i alla inga som vanligt folk har råd att bo i. Jag bara undrar hur ungdomarna ska få det i framtiden.

Idag gick jag inte ut med hunden, min kära fru tog hand om honom men jag ser fram emot kvällspromenaden.