Kommunal lanserade år 2002 ett program ”Solidaritet och valfrihet i välfärden”. Där slog förbundet fast att välfärdstjänsterna i huvudsak ska bedrivas i offentlig regi. Kommunal var väl medveten om att medborgarna kan vilja välja skola och äldreomsorg.

Ylva Thörn
Ylva Thörn, Kommunals ordförande.

Men Ylva Thörn anser att det nu har blivit en hysteri som går ut på att ju fler aktörer desto bättre kvalité.
– Valfrihet verkar vara att det inte finns kommunala verksamheter överhuvudtaget men dessa måste också få finnas som en valmöjlighet, säger Ylva Thörn.

I en ny rapport ”Solidaritet och valfrihet med ordning och reda” vill Kommunal förtydliga kraven på politikerna, hur det ska gå till när de avknoppar en verksamhet eller lägger ut den på entreprenad. Oavsett om kommunen eller något privat företag driver en verksamhet ska rätten till medbestämmande, kollektivavtal och trygga anställningsvillkor vara självklart.  
Enligt Kommunal är det fullt möjligt att ställa sociala krav och miljökrav vid offentlig upphandling. Även om de borgerliga partierna och näringslivet hävdar motsatsen.

Enligt rapporten har kommunerna alltför ofta för låga ambitioner. De döljer sig bakom politiska och andra argument som konkurrenshinder, tekniska problem med mera för att undgå kraven.
– Goda arbetsgivare har ett ansvar att konkurrera på lika villkor, säger Ylva Thörn. Hon kräver även en bred debatt om demokrati och inflytande.
Något hon tycker är illavarslande är om det enbart blir ett fåtal stora bolag som tar över kommunala verksamheter.

Hur ska då de mindre företagen ha en chans att komma in på marknaden, om de i upphandlingar ska konkurrera med de stora med mycket mer resurser? Den frågan besvarar Lars-Åke Almqvist, Kommunals förste vice ordförande.
Han anser att LOU, lagen om offentliga upphandlingar måste gälla. Det är helt nödvändigt.
– En oroande tendens är att i kundvalsmodeller, där man inte upphandlar, finns varken krav på kvalité eller kollektivavtal.
Ett avskräckande exempel är även att, som i Täby, låta en chef ta över en skola, att avhända sig en kommunal förmögenhet till underpris utan upphandling.

Kommunal kräver bland annat:
* Folkvalda organ, inte marknaden ska besluta om välfärdstjänsterna.
* Konkurrens är inte ett mål i sig utan ett bland flera medel och ska ske på lika villkor.
* Kollektivavtal ska förhindra att lönerna dumpas.
* Meddelarfrihet. Privatanställda ska våga säga sin mening utan att vara rädda att förlora jobbet eller utsättas för repressalier.
* Fackliga krav gäller lika för kommuner och privata aktörer
* Majoriteten av de kommunala verksamheterna ska bedrivas i offentlig regi.
* VA (vatten och avlopp) och högspecialiserad vård ska inte bedrivas privat.
* ”Politiken” är viktig för välfärdens innehåll, form och kvalitet.