EG–domstolen säger i sitt yttrande att syftet med EU är att förbättra arbets– och levnadsvillkoren. Därför är det tillåtet att den grundläggande friheten om fri etableringsrätt och rörlighet inom EU inskränks för att förhindra social dumping.

Yttrandet gäller Viking Line–målet där finska sjömansunionen varslade om konflikt för att finskt kollektivavtal skulle fortsätta att gälla även om färjan Rosella flaggades ut från Finland till Estland.
Viking Line hävdade att finska fackets krav stred mot EG–rätten eftersom det skulle vara meningslöst att flagga ut fartyget om det inte gick att spara på personalkostnaderna genom att tillämpa estniska lagar och avtal istället för finska.

EG–domstolen ger det finska facket rätt, med tre förbehåll.
– Den fackliga stridsåtgärden måste syfta till att de anställdas villkor inte försämras i jämförelse med vad de skulle få med ett estniskt avtal
– Det finska facket måste ha prövat alla möjligheter att undvika konflikten genom förhandling och försök till medling
– Stridsåtgärden måste stå i rimlig proportion till det mål som konflikten har.

LO:s avtalssekreterare Erland Olauson tycker att domstolens yttrande är en seger.
Om en vecka kommer EG–domstolens yttrande om Laval–målet. Det handlar om Byggnads rätt att sätta ett svenskägt företag från Lettland i blockad i Vaxholm för att tvinga fram svenskt kollektivavtal och svenska marknadsanpassade löner.

Dan Holke, chef för LO–TCO Rättsskydd, menar att EG–domstolens yttrande över Viking Line–målet har betydelse även för Laval–målet.
– Domstolen slår fast att fackliga stridsåtgärder är en grundläggande rättighet inom EU, säger han.