Det upprop som sprids har Transports logotype. Men förbundet står inte bakom aktionen. Transport har accepterat LO:s beslut att det är Kommunal som har organisations– och avtalsrätten inom kollektivtrafiken.
Men Transport har fortfarande kvar denna rätt inom renodlad beställningstrafik. Ett mindre antal förare inom kollektivtrafiken accepterar inte LO:s beslut och har valt stanna kvar inom Transport.

Två motioner till Transports kongress i somras krävde att förbundet ska försöka få LO att riva upp sitt beslut om organisationsrätten. Förbundsledningen ville inte stöda motionerna men höll på att bli redröstad av kongressen. Kompromissen blev att Transport ska verka för ett fack för alla bussförare.

I ett brev till samtliga avdelningar och sektioner inom Kommunal uppmanar Håkan Petterson dem att gå ut på arbetsplatserna för att informera om LO:s beslut för att se till att ingen kommunalare skriver på namnlistan.
– Det är Kommunal som har organisationsrätten och det är viktigt att vi förklarar detta. Uppropet orsakar bara onödig splittring, säger han.
Kommunal skriver i ett informationsblad som nu ska spridas på arbetsplatserna att förbundet på ett bra sätt verkar för busspersonalens intressen.

Transportare inom kollektivtrafiken uppmanas i brevet att gå med i Kommunal för att göra förbundet ännu starkare inför nästa års avtalsrörelse.
Nästa vecka ska Kommunals styrelse besluta om de avtalskrav som ska lämnas över till arbetsgivarna. Förutom lönerna kommer arbetstiderna att bli en viktig fråga.