Vintertullens äldreboende på Södermalm i Stockholm har åter upphandlats. Och det har varit en kapplöpning om vem som kunnat vara billigast.
Attendo vann med 27 färre heltidstjänster. Men Carema hade tänkt minska med 48 och det privata Cosmo med 58.
– Politikerna har ett stort ansvar. För varje upphandling ska det på något vis köras billigare, säger Kommunals arbetsplatsombud Birgitta Henriksson. Även om hon beskriver personalen som luttrad, så tär upphandlingarna på dem.

Det privata Care Partner, som sedermera blev Aleris, har skött verksamheten sedan 2001. År 2004 påpekade länsstyrelsen att Vintertullen hade problem med stor personalomsättning och flera chefsbyten. På plan tre kände sig de boende otrygga. Personalen uppgav att de var för få där. Vid en uppföljning 2006 var det bättre men boende sa att personalen ofta är stressad.
Nu, tror Birgitta Henriksson, att en del av personalen velat ha Aleris kvar för då hade de kunnat arbeta på som vanligt.
Men Aleris hade 31 färre heltidstjänster i sitt anbud.
– Även med Aleris hade det blivit tuffare, säger hon. Elsemarie Bjellqvist (s) är mycket kritisk:
– Varken vi, miljöpartiet eller vänsterpartiet kan acceptera en upphandling som innebär en försämring av vården för de äldre. Hon säger att den borgerliga majoriteten i april beslutade att priset ska ha mycket större betydelse än kvalitén. Priset ska stå för 70 procent och kvalitén för 30 procent.
– Vi har krävt en ny upphandling med högre krav på bemanningen, där förvaltningen även får lämna ett eget anbud. Ett annat alternativ är att i fortsättningen driva Vintertullen i egen regi.

Margareta Björk (m), ordförande i stadsdelsnämnden, håller inte alls med henne. Hon säger att kvalitén var avgörande för att Attendo vann.
– Vi har fem ska-krav. Kvalitetskraven är högre än tidigare. Tre anbud klarade inte kraven. De hade inte den bemanning som krävdes på demensenheten på natten. Dessutom har Attendo ett mervärde avseende meningsfullt innehåll i vardagen, kost- och måltidssituationen och ledning, personal och bemanning.
Hon anser att man inte bara kan fokusera på bemanningen utan måste se till helheten. Även hur man lägger scheman och arbetsmetoder är viktigt.

Dessutom ska dagverksamheten för dementa inte finnas kvar och inte heller ett korttidsboende. Kommunal och en chef på Aleris, som Kommunalarbetaren talat med, tror dock att detta har marginell betydelse för bemanningen. Kortidsboendet görs om till sjukhem.
Attendo har i sitt anbud listat upp en rad aktiviteter på Vintertullen. Ja, det ska till och med finnas en Söderhavsö, ett rum där man på äldre dagar kan sitta och känna solens värme och lyssna till vågskvalp. Eller skapa en egen sinnenas trädgård eller dansa till levande musik.
Birgitta Henriksson tycker att det är fint med aktiviteter men då måste det ju också finnas tillräckligt med personal för att det ska fungera.
Marknadschef Mikael Persson säger att Attendo Care anser att de kommer att ha en bemanning som uppfyller de krav som stadsdelsnämnden ställt.

Vintertullens vård- och omsorgsboende togs över av Care Partner år 2001, som senare blev Aleris.
Verksamheten kostar idag 62,9 miljoner kronor per år.
Aleris lade nu ett anbud lite högre än vad det kostar idag, 63,7 miljoner per år, ändå skulle Aleris minska på personalen med 31 helårsanställda.
I förhållande till Aleris anbud var Attendo Care 12,9 miljoner billigare, men lovade att ”bara” minska med 27 heltidsanställda. Carema lovade ännu mer: Det bolaget hade tänkt sköta äldreboendet för ännu lägre pris, drygt 14 miljoner lägre än Aleris och en minskad bemanning på 48 helårsanställda.
Det skånska Cosmo lovade också att vara drygt 12 miljoner kronor billigare med en bemanning som innebär 58 färre heltidstjänster.

Personalbemanning på Vintertullen (antal helårsanställningar):

2004: 141,12
2007: 154,83

Anbud:

Attendo: 128,33
Aleris: 124,1
Carema: 106,68
Cosmo: 97,1