Kommunals a–kasseföreståndare, Anita Lundberg, säger att beskedet från IAF har skickats ut som information i ett brev till a–kassorna.
– Men Kommunals a–kassa fortsätter att som tidigare anlita inkasso tills det har kommit ett formellt beslut om att detta inte är tillåtet.
Staten har gett kassan anstånd till årsskiftet att betala in de 16 miljoner i förhöjda avgifter som medlemmarna har låtit bli att betala sedan årsskiftet.

Många har valt att straffa sig ur a–kassan genom att inte betala medlemsavgiften och då bli utesluten efter tre månader. Tidigare har inte a–kassan krävt in pengar för den tiden.
Men nu vill staten ha pengarna även för dessa tre månader. A–kassan har tänkt använda inkasso för att driva in avgifterna vilket också görs för att få in felaktigt utbetald ersättning som inte återbetalas trots påminnelser.
IAF har nu informerat om att detta inte är tillåtet eftersom den anser att det handlar om myndighetsutövning som inte får överlåtas på inkassobolag. Enligt IAF måste kassorna driva in pengarna själva eller överlåta det till kronofogden.
IF Metalls a–kassa vill få IAF:s information rättsligt prövad genom att fortsätta anlita inkasso och anmäla sig själv till JO. Om JO håller med IAF kommer a–kassan att kräva en lagändring.

IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, är en myndighet som har till uppgift att övervaka a–kassornas verksamhet.