Arbetsdagen börjar med en intervju. En student vid Uppsala universitet skriver en uppsats om barns rättigheter och vill ställa några frågor om Barnombudsmannens verksamhet.
Jag diskuterar ett underlag till artikel om vårdnadsfrågor med pressansvarig på myndigheten. Ingen fråga föranleder så många ärenden hos oss som vårdnadsfrågorna.

Barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Debatten om barnets rätt i vårdnadstvister är både viktig och svår. Den ska föras seriöst, med ansvar och alltid utgå ifrån att barnets bästa är det som ska vara avgörande.
Frågorna skapar dock ofta både överdrivna och felaktiga påståenden som inte gynnar barnen. De flesta barn i Sverige, 73 procent, bor med båda sina ursprungliga föräldrar.
När föräldrar flyttar isär har de flesta gemensam vårdnad om sina barn. Av de par som separerade 2005 hade 94 procent gemensam vårdnad.
I de fall en förälder inte har omvårdnadsförmåga eller inte är lämplig förälder kan det vara bättre för barnet att endast en förälder har vårdnaden.

Under dagen hade vi även en träff med representanter från länsstyrelserna. De är viktiga aktörer för att öka barnperspektivet i verksamheter som berör barn och unga.
De är själva ansvariga för flera viktiga verksamheter som rör personer under 18 år och de har dessutom kontakter med kommunerna i länen, till exempel när det gäller planeringsfrågor och social tillsyn. Arbetet med barns rättigheter ser olika ut i de olika länsstyrelserna och de har kommit olika långt.
Vi får höra om ett bra exempel från Gotland där landshövdingen har ett eget barn- och ungdomsråd som ger sina synpunkter på viktiga frågor för Gotland.

Arbetsveckan lider mot sitt slut och det ska bli skönt att sova lite extra länge i morgon bitti. På söndag flyger jag till New York där det under nästa vecka ska vara ett möte i FN om barns rättigheter. På måndag kommer jag att få nöjet att träffa många av mina motsvarigheter runt om i världen.

Tack för att jag fått möjligheten att blogga här. Vill du fortsätta följa vår verksamhet så kan du göra det genom att gå in på www.bo.se.