Vårdnadsbidraget kommer troligen att införas från och med juni 2008. Det innebär att föräldrar i Sverige som har barn mellan ett och tre år kommer att erbjudas bidrag (3 000 kronor skattefritt eller 4 000 kronor beskattat) för att stanna hemma med barnen. Bidraget kan inte utnyttjas av ensamstående med barn.

Rapporten har Åsa Nelander skrivit på uppdrag av Arbetarrörelsens tankesmedja. I rapporten har hon studerat vilka konsekvenser vårdnadsbidraget fått i Norge och Finland. I Norge har följderna blivit så negativa att man nu beslutat att ta bort vårdnadsbidraget.

Både i Norge och i Finland visade det sig att vårdnadsbidraget till cirka 95 procent utnyttjas av kvinnor. I synnerhet av kvinnor med invandrarbakgrund och arbetarbakgrund som har låg lön eller är arbetslösa. Kvinnor som redan från början har en svag förankring på arbetsmarknaden.
– Det var nästan väntat att det är kvinnorna som utnyttjar vårdnadsbidraget eftersom man inte får ersättning för inkomstbortfall och männen tjänar oftast mer. Det var också därför vi ville skriva rapporten. För att det i en så hög grad är en kvinnofälla, säger Åsa Nelander.
Dessutom halkar föräldrar som stannar hemma med barnen för länge efter i arbetslivet på alla nivåer och de riskerar att förlora sin fot på arbetsmarknaden. Det kan även drabba andra unga kvinnor också som inte har barn.
– Arbetsgivarna kan börja tänka att hon kommer säkert vara hemma i tre år om hon får barn, säger Åsa Nelander.

En annan negativ punkt som tas upp i rapporten är att det finns risk för försämrad barnomsorg. Pengarna som ska finansiera vårdnadsbidraget kommer troligen att tas från barnomsorgen vilket leder till en minskad kvalitet på och kvantitet av framför allt förskolor.
– Det är viktigt att man tar bort hinder som finns för arbete och det gör man till exempel genom att ordna barnomsorg. Visst har vi löne- och förmögenhetsskillnader här i landet, men den stora skillnaden går mellan de som har och inte har arbete, säger Åsa Nelander.
Vad skulle du vilja säga till de familjer som tänker utnyttja vårdnadsbidraget?
– Vill de vara hemma så länge så kan de använda den vanliga föräldraförsäkringen på halva dagar. Det blir ännu högre ersättning än med vårdnadsbidrag. Och det är viktigt att mammor delar på tiden med papporna så att de inte halkar efter på arbetsmarknaden. Unga pappor har aldrig varit en grupp som varit diskriminerade på arbetsmarknaden.

Regeringen planerar att samtidigt med vårdnadsbidraget införa jämställdhetsbonus. Kvinnor och män som delar lika på vårdnadsbidraget får max 3 000 kronor extra i månaden.
– I princip kunde det ha varit bra, men nu kan kvinnan vara ledig fem gånger så lång tid som mannen och ändå få ut jämställdhetsbonus. Det beror på att man inte bakat in tiden för vårdnadsbidrag i underlaget för jämställdhetsbonusen. Delar man tiden med föräldraförsäkringen lika (och spar 4 månader) kan kvinnan därefter vara hemma i två år med vårdnadsbidrag och ändå få ut jämställdhetsbonus, säger Åsa Nelander.