Ylva ThörnStockholm Vatten styckas upp. Laboratorieverksamheten har redan sålts till det multinationella Eurofin. Konsultföretaget Sweco tar över projektering av ledningsnät. Det förebyggande underhållet skärs ner och i framtiden blir det fråga om akututryckningar vid vatten- och avloppsläckor. Nödvändiga underhållskostnader skjuts på framtiden. På några år byggs ett underhållsberg upp som kommande generationer stockholmare får ta hand om. Det är oansvarigt.

I Sverige är de borgerliga partierna så besatta av att allt som är privat är bäst, så de är på väg att bli fartblinda. Vad de sysslar med är oansvarigt inte minst med tanke på att klimateffekterna med varmare och blötare vintrar kräver mer investeringar både i anläggningar, underhåll och forskning. Andra kommuner, även borgerliga, inser att de måste rusta för att säkra sina vattentillgångar, men Stockholm avrustar.
 
I Paris vill borgmästaren göra tvärtom. Där sköts distributionen av vatten sedan länge av de franska multijättarna Suez och Veolia. Nu föreslår borgmästaren Bertrand Delanoe att det offentliga tar hand om hela kedjan i vattenförsörjningen för att garantera invånarna vatten av bra kvalité till ett rimligt pris.
Stockholm Vatten har haft ett fantastiskt know-how och har ofta hamnat på första plats när man jämför vattenkvaliteten mellan olika europeiska städer.
Vattentaxan i Stockholm tillhör de lägsta i Europa och i Sverige. Bara tre av Sveriges 290 kommuner har lägre taxa för lägenheter i flerfamiljshus.
Bara sju kommuner har billigare vatten och avlopp för normalvillor.
 
Nu säger de borgerliga politikerna att de ska sänka vattentaxan. Då måste de dra ner på underhållet och göra sig av med personal och ”effektivisera” olika delar av verksamheten. Men det stämmer inte med invånarnas prioritering. När de tillfrågas svarar de att det viktigaste är hög kvalitet på vattnet. Sedan kommer miljöfrågor, rena sjöar, leveranssäkerhet. Först därefter kommer priset.

Till råga på allt skyller ett moderat borgarråd på lagen om allmänna vattentjänster, som Mona Sahlin lade fram för riksdagen och som gick igenom med stöd av Miljöpartiet. Det är inte trovärdigt att påstå att Mona Sahlin med stöd av Miljöpartiet skulle skriva en lag som inskränker kommunernas möjligheter till långsiktigt underhåll av VA-anläggningarna samt högt ställda krav på säkerhet och miljöhänsyn i verksamheten.
 
Jag kan inte förstå hur någon med öppna ögon kan vilja göra dessa kortsiktiga nedskärningar. Och just nu när klimatfrågorna står högst på alla dagordningar! Finns det ingen borgerlig politiker i stadshuset som kan tala med sina partikamrater och tala om vad klimatförändringarna kommer att föra med sig? Visa dem klimat- och sårbarhetsutredningens slutsatser. Och som kan tala om vilket enormt slöseri detta är.
 
En del väljare trodde nog att borgerliga politiker skulle vara smarta affärsmän och få bra betalt när de säljer ut. Men det här är nog bland det minst affärsmässiga man gjort om man inte är helt förblindad av den nyliberala tanken på att ha så lite kommunal verksamhet som det över huvud taget går. Eller har de rätt som säger att så här förbereder den borgerliga alliansen för att sälja ut Stockolm Vatten när det är tillräckligt nedkört? Och sedan kommer något stort bolag in och tar över driften?
 
Nu raseras många års långsiktigt, förutseende och beslutsamt kvalitetsarbete, där de anställda har varit med och effektiviserat utifrån sin erfarenhet och sitt yrkeskunnande. Stockholm Vatten har varit ett föredöme – världsberömt för kvalitet, viktig miljöforskning och viljan att dela med sig av sin kunskap. Bl a har man varit med och utvecklat vattenhanteringen i länderna runt Östersjön. En klart lysande stjärna, säger de som sysslar med vatten runt om i världen, men nu dalar den stjärnan snabbt.
 
Den 6 december har Stockholm Vatten styrelsemöte och resultatet av det mötet kommer att nå in i alla stockholmares liv.  

Ylva Thörn,
Förbundsordförande Kommunal