I november sa all personal på förskolan upp sig.
– Vi har tappat förtroendet för rektorn och styrelsen, och vill att kommunen tar över och driver förskolan, säger Linda Hedlund, en av föräldrarna.

Hon berättar om föräldrarnas desperation, att det fattas mat, och att hon brukar ta med sig något att äta till dottern som är jättehungrig på hemvägen. En tid stannade hon hemma med dottern.
– Det värsta är ändå hur ledningen har behandlat personalen, som att den är utbytbar.

Förskolan Lilla Maestro i Nacka startade 2006, och utökade hösten 2007 genom att ta in 1-3-åringar och flytta till ny lokal. Men det fanns inte varmvatten i huset, och gården såg ut som en byggarbetsplats. Personalen ordnade själva möbler och tog med egna leksaker och musikinstrument. Men det skar sig alltmer mellan rektorn och styrelsen å ena sidan och personalen och föräldrarna å den andra.

Hela föräldragruppen har nu vänt sig till kommunen och krävt att förskolan ska förlora sin auktorisation och att kommunen ska ta över driften. Men kommunen säger att det inte går och vill ge förskolan en ny chans.

– Kommunen tror på allt som ledningen säger och lyssnar inte på oss, de är inte neutrala, säger Linda Hedlund.
I Nacka ska det finnas valfrihet, föräldrarna ska välja barnomsorg. Kommunen ger auktorisation – godkänner – privata förskolor som uppfyller kraven.

Men valfriheten finns mest på papperet. I praktiken finns det inte plats att välja, det är kö till förskolorna.
– Jag valde Lilla Maestro för att det låg nära. Nu har jag blivit erbjuden plats hos dagmamma i Boo, 35 – 45 minuters resa med buss åt fel håll. Det fungerar inte för mig, jag har ingen bil, säger Linda Hedlund.

Monika Enhörning är förskoleexpert på Nacka kommun, och är den som svarar för tillsynen av förskolorna.

Kan en förskola få godkänt fast det inte finns varmvatten och gården är en byggarbetsplats?

– Att det inte fanns varmvatten nådde aldrig mig. Ja, det är torftigt på gården, men föräldrar behövde plats och då får man kompromissa, säger hon. Vi kommer nu att följa utvecklingen noga.

Att tvingas bryta upp och byta förskola efter en termin är ingen bra lösning, skriver föräldrarna. Ny inskolning, föräldrar måste ta ledigt och barnen ska knyta an till ny personal. Och sen får förskolan ta in nya barn i en förskola som uppenbarligen inte fungerar?

Vilket ansvar har kommunen om en privat förskola kollapsar och det inte finns några lediga förskoleplatser att byta till? frågar föräldrarna i sin anmälan.
Frågan får inget svar. På kommunen litar man på att det ska bli bra på förskolan igen, och hänvisar till den åtgärdsplan som Lilla Maestros ledning gjort. Vid årsskiftet ska allt vara löst, enligt planen.

Bakgrund privat barnomsorg

I Nacka kommun drivs ungefär hälften av barnomsorgen i privat regi. Kommunen auktoriserar (godkänner) företagen om de uppfyller de krav kommunen ställer.
Om det framkommer att en enskild anordnare inte uppfyller kraven, kan kommunens utbildningsnämnd åter¬kalla auktorisationen. I första hand får företaget ett föreläggande om rättelse.
Om det handlar om grava fel, kan kommunen tillfälligt stänga förskolan och omplacera barnen.