Med hjälp av en tydlig resepolicy, cykelpool, bilpool och förmånskort för kollektivtrafik har trafikkontoret minskat antalet körda ”bilmil” med 20 procent. Antalet parkeringsplatser har halverats och kostnaderna för tjänsteresor med bil har sänkts med 35 procent.

Miljöpriset är instiftat av Arlanda Express och Länsförsäkringar, men det är Naturskyddsföreningen som väljer pristagare.