– Den största kritiken vi har är att det som ligger som beslut för nya Karolinska sjukhuset i Solna bottnar i gamla utredningar. Vården i Stockholm utvecklas ju så snabbt, säger Anne-Li Rosengren som är ansvarig för Kommunal i Stockholms läns landsting.

De fyra facken känner också oro för den stora kostnaden projektet med att bygga ett helt nytt sjukhus medför.
– Vi befarar att investeringar som behöver göras på andra delar i landstinget får stryka på foten. Till exempel att man inte kommer att satsa på gamla Karolinska efter att det nya sjukhuset är färdigt, säger Anne-Li Rosengren.

Vad har hänt med vården i Stockholm sedan beslutet att bygga det nya sjukhuset togs?

– Bland annat inför man en ny hälso- och sjukvårdsstruktur genom att man inför Vårdval Stockholm och det fria patientvalet. Sen har man också gjort en ordentlig genomlysning av universitetssjukhuset som vi tycker man ska väga in i inför sitt beslut inför det Nya Karolinska sjukhuset, säger Anne-Li Rosengren.

Tomas Philipp är kommunikationsansvarig på landstinget för Nya Karolinska sjukhuset. Han säger i en kommentar till fackförbundens uttalande att det har gjorts ett antal utredningar från 2001 och framåt.
– Vi ser det som klok ekonomi att bygga ett nytt sjukhus i stället för att lappa och laga ett gammalt. Den saken är utredd tycker vi, säger Tomas Philipp.

På frågan vad som kommer att hända med gamla Karolinska svarar Tomas Philipp att lokalerna kanske hyrs ut till forskningsverksamhet eftersom man har ambitionen att göra en växande så kallad ”science park”.
– Men det kan också bli annan sjukvårdsverksamhet eller bostäder.

Nya Karolinska sjukhuset

Projektets syfte är att uppföra ett helt nytt universitetssjukhus. Beslut om det ska byggas tas i januari och februari nästa år. Om det blir ett ja kommer byggstart ske 2009 och det ska bli klart för inflyttning senast mellan 2013 och 2015 på Karolinskas område i Solna.