1960 Allmän tilläggspension, ATP, införs. Arbetsgivaren fyller på med tjänstepension utöver vad folkpensionen och ATP ger. ATP var juvelen i Välfärdssveriges krona. Den infördes efter folkomröstning. Länge var det närmast politiskt självmord för politiker att ifrågasätta ATP.

1994 Socialdemokraterna och de borgerliga partierna blir överens i riks-dagen om att skrota ATP och folkpensionen. ATP-pensionerna ansågs kunna bli en för dyr affär för den offentliga ekonomin. Tjänste- och avtalspensionerna gjordes därefter också om.

2007 Vi lever i en övergångsperiod. De som är födda 1938 till 1953 får allmän pension, i olika omfattning, efter både det nya och gamla systemet. Under årtionden framåt kommer kommunanställdas avtalspensioner till en del bero på de pengar de fått med sig från det gamla systemet.

Sedan? Storleken på pension är alltså i grunden resultatet av politiska beslut. Och sådana kan ändras, visar historien med ATP. Så även om det idag finns en stor riksdagsmajoritet bakom det nya systemet blir alla pensionsprognoser osäkra, särskilt för unga eller medelålders.