1. Utgå alltid från dig själv när du talar med ditt barn. Var tydlig och tänk på vad du säger. Säg ” Jag är orolig därför att … ” Jag känner så här därför att …” Förklara för ditt barn att det handlar om omtanke och inte kontroll.

Arne Nordberg
Arne Nordberg jobbar på Maria Ungdom.
Foto: Johanna Svensson

2. Sätt upp tydliga regler och gör överenskommelser om tider, läxor, internet, kompisar etc. Ungdomar mår bra av att vuxna skapar en tillvaro med ordning och struktur.
3. Håll dig à jour med ungdomarnas värld. Gå in på internet och sidor som din tonåring använder. Vilka umgås ditt barn med? Bjud in kompisar så att du får träffa dem. Prata gärna med kompisarnas föräldrar.
4. Samtala ofta med ditt barn. Visa att du bryr dig. Hur mår du? Vad gör du? Vänta inte med samtal om alkohol till Lucia-kvällen.
5. Innan din tonåring försvinner ut på kvällen fråga: Vart ska du? Hur kommer du dit? Har du en adress? Hur kommer du hem? Om planer ändras under kvällen be din tonåring ringa hem och tala om.
6. Bjud inte din tonåring på alkohol hemma. Studier visar att ungdomar som får dricka alkohol hemma dricker mer alkohol.
7. När din tonåring kommer hem på natten se till att du är vaken eller säg att du vill bli väckt.
8. Det händer att barn är oroliga över kompisar som far illa. Fråga hur kompisarna mår.
9. Var uppmärksam på förändrade vanor, till exempel nya kompisar. Är du orolig var inte rädd att söka hjälp.
10. Tala med andra föräldrar om dina erfarenheter.