Mannen skadades livshotande och har inte återfått medvetandet. Ägaren till gården hade inget kollektivavtal, och mannen står därför utan det skydd som avtalsförsäkringarna ger.

Ägaren hade dock tecknat en så kallad medhjälparförsäkring som LRF Försäkringar erbjuder.
– Den försäkringen gäller inte för fast anställda, utan bara om tillfälligt anställda, grannar, släktingar eller goda vänner hjälper till på gården, förklarar Thomas Arvidson på LRF Försäkring. Det är en ren olycksfallsförsäkring som ger en viss ersättning, täcker kostnader för medicinsk behandling med mera. Det är ett sätt för den som anlitar tillfällig hjälp att kunna sova bättre om natten, att ha en försäkring om det händer en olycka.
Men den är inte tänkt att ersätta avtalsförsäkringar, där det finns ersättning för inkomstbortfall och annat.

Thomas Arvidson säger också att LRF Försäkring brukar uppmana medlemmarna att teckna kollektivavtal med facket om de anställer personal. Men det är inte alla som gör det.
I fallet med den polske arbetaren i Tvååker, kommer LRF Försäkring att ersätta kostnader och betala ut invaliditetsersättning, en utredning pågår.
– Men det tar alltid lite tid med svåra olyckor, innan man vet hur det utvecklar sig, säger han.