I oktober hade Kommunals a–kassa krav om att få tillbaka 26 miljoner kronor i felaktigt utbetalda ersättningar till medlemmarna.  Dessutom finns krav på 16 miljoner kronor i uteblivna medlemsavgifter.
Rutinen är att det skickas ut kravbrev och sedan påminnelser. Kommer pengarna inte in så överlämnas ärendet till ett inkassoföretag.

De andra a–kassorna har liknande rutiner. Men det är inte tillåtet enligt inspektionen för arbetslöshetsförsäkringar, IAF.
– A–kassorna är myndigheter. Att driva in obetalda skulder till a–kassorna är myndighetsutövning. Enligt regeringsformen får inte a–kassorna lämna över detta till någon annan utan att det finns stöd i lagen för det, säger Uno Ströberg vid IAF.
Det är däremot tillåtet att lämna över krav om obetalda skulder till kronofogdemyndigheten, som i yttersta fall gör en utmätning för att få in pengarna.
Det som gör läget extra besvärligt för a–kassorna är att staten kräver att få in alla medlemsavgifter, även de som inte betalats in. Pengarna måste vara inbetalda före årsskiftet.

Om Kommunals a–kassa får in de 16 miljoner i skulder i tid som staten väntar på återstår att se.
– Vi får skicka ut påminnelser och sedan i värsta fall låta kronfogden ta över, säger Anders Bergström.