Skandinaviens första litteraturhus finns i Köpenhamn sedan ett par år och i Oslo är en stor satsning på gång. Ett före detta elverk som Nynäshamn äger ska rustas för fem miljoner. Allt ska stå färdigt 2009.

Litteraturhusets grund är de tre stora svenska författarna med anknytning till Nynäshamn, Ivar Lo-Johansson, Moa Martinson och Harry Martinson. De ska alla tre få basutställningar
i huset. Dessutom ska där finnas ett kulturutbud med musik, konst och ny litteratur.
Eldsjälen bakom projektet är gymnasieläraren Petra Harkort-Berge.