Kontroll sätts in i stället för rehabilitering. Vi får inte vara aktiva i våra egna handikapporganisationer, då kan sjukpenning eller förtidspension dras in. Det är vi som drabbas. Vi vill arbeta, men efter våra förutsättningar. Många berörs av den hårda politiken mot landets långtidssjukskrivna och förtidspensionerade. Minst 1,2 miljoner eller var femte i arbetsför ålder i Sverige uppger att de har någon form av permanent funktionsnedsättning.

Ingemar Färm,
förbundsordförande i Handikappförbunden som startat en kampanj för ett rättvist och värdigt trygghetssystem