”Förfarandet med auktorisation stämmer inte överens med gällande lagstiftning” skrev kommunledningens juridiska avdelning i ett utlåtande i början av november. De gjorde rätt bedömning, för några veckor senare drog Länsrätten i Stockholm samma slutsats.

Ansvarig för Stockholms stads jurister är kommundirektör Irene Lundquist Svenonius. Hon bor själv i Täby och sitter i kommunfullmäktige där för moderaterna. Ändå tror hon inte på Täbys modell.
Både i Täby och i Nacka blir företag auktoriserade – godkända – av kommunen, sedan kan kommuninvånarna i ett kundval välja företag/äldreboende. Men det finns skillnader, skriver juristerna.
I Nacka har kommunen inte lagt ut några av de kommunala boendena, det finns sex kommunala och sex privata. Kommunen har heller inte som ambition att uppmuntra avknoppning, att personal bildar företag och tar över verksamhet. Istället välkomnas externa aktörer. I Täby uppmuntras avknoppning, och det var ett sådant fall som överklagades och inte fick godkänt.

Om man använder systemet med auktorisation som ett redskap att förvandla kommunal verksamhet till privat, är det stor risk att det uppfattas som orättvist och överklagas. Därför är det bättre med upphandlingar på traditionellt vis, menar juristerna.
I Stockholm finns ett sjuttiotal kommunala äldreboenden.
I Nacka grubblar kommunpolitikerna just nu hur de ska göra med alla anställda och kunder i den kommunala hemtjänsten, som de beslutat ska läggas ner. Det går inte att göra ett bolag av kommunens hemtjänst som sen kan säljas. Det finns nämligen ingen ”verksamhet”, inga kontrakt som kan säljas, bara personal. Kundernas egna val, förfogar inte hemtjänsten över.