Det är konstigt att tiden bara verkar gå snabbare och snabbare, det är väl ett ålderstecken. Yngste sonen Viktor sonen som är sju år frågar varje morgon hur många dagar det är kvar till jul.
Vi har en tradition att alltid försöka se julkalendern på tv på morgonen innan vi går till skolan och jobbet och då kan man räkna dagarna som är kvar när man öppnar luckorna i kalendern. Dagarna blir färre och färre till sonens glädje och min förtvivlan.
Hur ska man hinna allt innan julen är här?

Måndagar är den dag när vi har interna möten på Barnombudsmannens kansli. Det är en lugn start på veckan och samtidigt fångar vi upp frågor från veckan innan.

Tillsammans med Karlskoga och Degerfors utvecklar vi ett inflytandeprojekt för yngre barn. Vi har med barnen och pedagoger ställt frågor som förskolebarn och elever i kommunerna besvarat och som ger oss vuxna en bra bild av vad som är viktigt för barn idag. Vi kallar det Nöjt Barn-index.
I mitt uppdrag som barnombudsman ska jag bland annat ta reda på vad barn och unga tycker och hur deras livsvillkor ser ut för att försöka förmedla det till beslutsfattare. Därför är det viktigt att utveckla olika metoder för att bättre kunna lyssna till barn och unga.

I förra veckan kom vår nya upplaga av ”Upp till 18”, en faktasamling som vi vart tredje år ger ut i samarbete med Statistiska centralbyrån. Den ger en aktuell bild av hur barn och unga har det i Sverige med statistik från olika myndigheter. Den visar att de flesta har det bra, men att det finns stora skillnader och en rad orättvisor.
Vart tionde barn lever i en familj som har det svårare ekonomiskt och vanligast är det i familjer med en ensamstående förälder.

Sverige har fått kritik av FN:s barnrättskommitté för att det finns så stora skillnader i levnadsvillkor. Med fakta kan vi försöka förändra detta så att de familjer som bäst behöver stöd kan få det.
Som barnombudsman försöker jag leva som jag lär, därför är det nu hög tid att hämta Viktor på ”fritids”.