– Det känns inte meningsfullt att vara med i socialnämnden. Moderaterna bestämmer allt på egen hand, de är inte intresserade av en dialog med andra partier, säger Carin Wiklund–Jörgensen(fp).

I april lät moderaterna i socialnämnden i Täby ett nystartat företag ta över det kommunala Allégården. Samtidigt fick företaget MediHem AB rätten att driva ett annex som byggs intill Tibblehemmet.
Täby införde sin kundvalsmodell 2001, och har sedan dess uppmuntrat kommunanställda och chefer att starta eget och ta över kommunal verksamhet, ”avknoppning”.
Moderaterna har egen majoritet i kommunfullmäktige, och behöver inte ta hänsyn till vad de andra partierna tycker.

Beslutet i socialnämnden överklagades av de andra partierna. En av dem är Carin Wiklund–Jörgensen (fp). Hon är själv jurist, rådman i Solna tingsrätt.
– Länsrätten slår nu fast att det borde ha varit en upphandling. Men det var knappt att vi politiker förstod vad som pågick, allt såg ut att handla om ett hyresavtal. Därför har heller inte några företag som kanske var intresserade kunnat överklaga beslutet.
Hon är starkt kritisk till moderaternas sätt att leda kommunen.
– Diskussionen förs i korridorer och besluten är redan fattade när vi i socialnämnden kommer in i bilden. Då finns bara möjligheten att reservera sig mot besluten, och jag kände att i det här fallet räckte inte det. Därför överklagade jag och de andra.
Vad händer nu i Täby?
– Vi trodde att vi följde lagen, att det räckte med att företagen fick länsstyrelsens tillstånd och vår auktorisation, säger chefen för Täbys omsorgsenhet, B. Gunnar Andersson.
– Vi har velat stimulerat avknoppning. Men nu kommer vi att avvakta tills rättsläget har klarnat. Vi väntar också på vad den statliga utredningen ”Fritt val” kommer fram till.

Bakgrund

Täby kommun har flera gånger fått hård kritik för sitt sätt att genomföra privatiseringar. Tibble gymnasium såldes till rektorn och en lärare, trots massiva protester från elever, lärare och alla andra partier i fullmäktige. Den frågan prövas nu av länsrätten i Stockholm. En privatisering av en annan skola granskas av Skolverket.
I mars i år tillsatte äldreomsorgsminister Maria Larsson en utredning ”Fritt val” som ska reda hur ett valfrihetssystem förhåller sig till upphandlingslagstiftningen. Den väntas bli klar i mars.