Uppgifterna kommer från Kommunals publicerade rapport ”Arbetsmarknadsläget hösten 2007”.
– Det är en högkonjunktur som råder just nu, så arbetsgivarna anställer fler medarbetare. Det är positivt att tillsvidareanställningarna har gått om de tidsbegränsade anställningarna under hösten, säger Anna Spånt Enbuske som är utredare på Kommunals välfärdsenhet.

Rapporten tar också upp förändringarna inom de arbetsmarknadspolitiska program som kommunalarna tidigare har haft tillgång till. Bland annat avskaffade regeringen hösten 2006 allmänt och särskilt anställningsstöd. Anna Spånt Enbuske tror att arbetslösheten nu skulle ha kunnat vara ännu lägre om förändringarna inte hade gjorts.
– De gamla programmen som de tog bort var framgångsrika. Det har blivit ett mer begränsat utbud av programplatser och i de nya programmen har Kommunals medlemmar inte haft samma möjligheter att utnyttja sin utbildning och erfarenhet för att komma tillbaka till arbetsmarknaden, säger hon.

I januari 2007 införde regeringen sitt nya program nystartsjobb som just nu bara vänder sig till den privata sektorn och till affärsdriven offentlig verksamhet. Men det är på förslag att även omfatta ideella organisationer och alla arbetsgivare inom den offentliga sektorn.
– Vi hoppas att regeringens nystartsjobbprogram kommer att bli bättre i och med det. Att Kommunals kvinnliga medlemmar får större möjligheter att utnyttja sin utbildning och sin erfarenhet, säger Anna Spånt Enbuske.
Enligt rapporten har manliga medlemmar andelsmässigt oftare fått ett nystartsjobb än kvinnliga medlemmar.
– Det blir väldigt spännande att följa hur bra resultat kommunalarna kommer att ha i de nya programmen när vi sedan får siffrorna, säger Anna Spånt Enbuske.

Rapporten tar också upp att arbetslösheten bland medlemmar med arbetshandikapp i oktober 2007 hade ökat med 600 upp till 22 000 jämfört med förra året.
– I högkonjunktur söker sig de svagaste grupperna tillbaka till arbetsmarknaden och prövar sig fram. Risken är att om de inte kommer in då kommer de inte in senare heller när det blir högre konkurrens om jobben. Vår ambition är att göra mer djupdykning kring den frågan i nästa rapport, säger Anna Spånt Enbuske.
Arbetsförmedlingen har två olika anställningsstöd för medlemmar med funktionshinder, lönebidrag och skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA). Rapporten meddelar att antalet medlemmar med lönebidrag och OSA inte förändrats särskilt mycket under 2006-2007 men att kvinnor är underrepresenterade i förhållande till sin andel av de arbetssökande i dessa program.

2006 var
18 600 medlemmar öppet arbetslösa
18 246 medlemmar deltidsarbetslösa
21 245 medlemmar timavlönade vikarier
2007 var
15 600 medlemmar öppet arbetslösa
15 800 medlemmar deltidsarbetslösa
18 900 medlemmar timavlönade vikarier

Av de 3 000 fler kommunalare som fått arbete ser könsfördelningen ut på följande sätt:

Kvinnor

18% hade fått en tillsvidareanställning
17% hade fått en tidsbegränsad anställning
27% hade fått en fortsatt anställning hos samma arbetsgivare

Män

25% hade fått en tillsvidareanställning
15% hade fått en tidsbegränsad anställning
24% hade fått en fortsatt anställning hos samma arbetsgivare