Utställningen ”A History of Sex” på Kulturen i Lund vandaliserades i oktober och har därefter bara visats till vissa delar. Nu öppnar hela utställningen med Andres Serranos bilder för besökarna på nytt. Han visar porträtt av människor som utför sexuella handlingar.